Premis

2005

2º Premi en la categoria Pòster amb el treball: Factors psicosocials en treballadors fixos i discontinus en tendes de conveniència. Autors: Zamora, I., Pavía, D., De la Torre, M. i Solanes, A., presentat en el 19th European Congress of Psychology Students, Madrid 24-30 Abril 2005.

2º Premi en la categoria de Comunicació Curta amb el treball titulat: Autoeficacia en docents universitaris. Autors: Vera, M., Martín del Rio, B. i Solanes, A., en l’III Congrés Nacional d’Estudiants de Psicologia, Elx, 9-10-11 Desembre 2005.

2004

3er Premi en la categoria de Comunicació Curta amb el treball titulat: Influència del nivell d’ansietat i personalitat (conducta Tipus A) sobre l’alumne en l’ús del CALL (Computer Assisted Language Learning). Autors: García Honrubia, M. J., Solanes, A. i Martín del Rio, B., en l’II Congrés Nacional d’Estudiants de Psicologia, Elx 17 – 19 Novembre 2004.

Premie Esment especial en la categoria Pòster amb el treball: Diferències de gènere i factors psicosocials en la prevenció de riscos laborals. Autors: García Honrubia, M. J., Solanes, A. i Serrano, M. A., presentat en el II Congrés Nacional d’Estudiants de Psicologia. Elx, 17-19 Novembre 2004.

2002

Premio Bancaja de Proyectos para Grupos Emergentes de la Universidad Miguel Hernández (2002). Proyecto: “Determinantes de la adaptación versus inadaptación en la adolescencia: Evaluación y propuestas de intervención”.

2000

Premi Millor comunicació amb el treball titulat: Beneficis i inconvenients de la labor del voluntariat hospitalari. Autors: Martínez, F. A., Arocas, I., Solanes, A., García, J., Martí, M., Navarro, I. i Calero, M. D., en l’IV Congrés Estatal del Voluntariat, I Jornades del Mediterrani celebrat a València Novembre 2000.

9 febrer 2017