Oferta

Aquest text ha sigut traduït utilitzant un motor de traducció automàtica.

CURSOS I SEMINARIS DE PERFECCIONAMENT PEDAGÒGIC

La metodologia proposada serà principalment participativa; utilitzant dinàmiques de grup, i activitats lúdiques, introductòries per al posterior desenvolupament dels coneixements teòrics sobre els continguts proposats.

Ajudes audiovisuals, tals com: vídeo, televisió, retroprojector de transparències, pissarra.

FORMACIONS

OBJECTIUS

Acoso psicológico en el trabajo  “Mobbing”

Dirigit a: Treballadors, equip mèdic preventiu, comitè de seguretat i salut, delegats de prevenció, caps i directors de RR.HH. i directius d’organitzacions.

Informar, formar i asseure les bases per a la prevenció de factors psicosocials en la prevenció de riscos laborals.
Com parlar en públic?

Dirigit a: Treballadors, equip mèdic preventiu, comitè de seguretat i salut, delegats de prevenció, caps i directors de RR.HH. i directius d’organitzacions.

Pronunciar un discurs davant col·legues o empleat de l’empresa, davant accionistes, familiars o votants, exposar un projecte comercial, presentar a un convidat davant una audiència o anunciar els premis anuals d’un col·legi són activitats que requereixen en essència la mateixa tècnica oratòria.
Formador de formadors

Dirigit a: Directors o formadors de personal.

Formació de directors o formadors de personal sobre la base d’estudis de casos i jocs de rols amb la finalitat de seguir formant i revaloritzant els recursos humans que disposen.
Gestió del Conflicte Com afrontar i millorar els conflictes?

Dirigit a: Professionals del món empresarial i laboral que hagen d’enfrontar-se davant qualsevol tipus de negociació tant sindical com a comercial.Útil en les relacions industrials i les negociacions empresarials en general.

Presentació de diferents claus per a superar qualsevol negociació.
Tècniques d’Autocontrol

Dirigit a: Aplicació universal (pares de família, educadors, hospitals, col·legis, empreses, etc.).

Facilitar la utilització pràctica d’una sèrie de tècniques que ens permeten afrontar amb majors garanties d’èxit situacions conflictives de cada dia.
Com millorar les relacions interpersonals?

Dirigit a: Qualsevol persona que desitge millorar les seues relacions amb els altres en qualsevol àmbit (professional, laboral, familiar, etc.).

Demostrar que la millor forma de parlar en públic amb fermesa, claredat i èxit és acostumar-se a pensar mentre es parla.
Tècniques d’Entrevista Laboral

Dirigit a: Professionals del món empresarial i laboral que hagen d’enfrontar-se davant qualsevol tipus d’entrevista (directius, comandaments intermedis, caps de vendes, professionals en el camp de la selecció i orientació professional, etc.).

Demostrar que les habilitats per a mantenir qualsevol tipus d’entrevista s’aprenen i que una vegada dominades, en la mesura que les anem posant en pràctica els nostres coneixements sobre la mateixa els resultats seran molt més satisfactoris i per tant ens podrem acostar en major mesura a l’èxit.
Habilitats per al treball en equip

Dirigit a: Formadors, coordinadors de grups i participants en grups de tasca.

Comprendre els fenòmens de grup i identificar els factors interpersonals, *organizacionales, culturals, etc. que faciliten la confiança, la cooperació, la utilització dels recursos, etc. en el si de cada grup.
Intel·ligència emocional en el món laboral

Dirigit a: Directius, supervisors i capdavanters d’equip.

Conèixer i controlar els factors com la *autoconciencia, el control dels impulsos, la perseverança, l’entusiasme, l’automotivació, l’empatia i la capacitat per a establir relacions amb els altres i com permet millorar en el treball. Com adoptar un estil professional proactiu, responsable i com adoptar mètodes que li ajudaran a identificar un estil assertiu i estratègies para utilitzar-ho
Sensibilització i formació bàsica en educació emocional

Dirigit a: Directius, supervisors i capdavanters d’equip.

Maneig d’un vocabulari i llenguatge bàsic de l’Educació Emocional així com la comprensió teòric/conceptual de la teoria bàsica que comprèn la mateixa.
Desenvolupament de competències emocionals

Dirigit a: Directius, supervisors i capdavanters d’equip.

Ser capaços de desenvolupar personal i professionalment les habilitats i competències emocionals que els permeten augmentar el seu nivell de salut, benestar tant personal com a professional.
Suport psicològic al personal d’infermeria amb malalts terminals

Dirigit a: Directius, supervisors i capdavanters d’equip.

Ajudar a la comprensió dels mecanismes subjacents al sofriment del malalt terminal i la seua família així com als quals poden sorgir en ells mateixos. Adquirir eines que els puguen servir per a manejar les seues pròpies emocions i les emocions dels seus pacients i familiars així com la resolució dels possibles conflictes que sorgisquen durant tot el procés de cura.
Suport psicològic al personal d’infermeria amb malalts terminals

Dirigit a: Directius, supervisors i capdavanters d’equip.

Ajudar a la comprensió dels mecanismes subjacents al sofriment del malalt terminal i la seua família així com als quals poden sorgir en ells mateixos. Adquirir eines que els puguen servir per a manejar les seues pròpies emocions i les emocions dels seus pacients i familiars així com la resolució dels possibles conflictes que sorgisquen durant tot el procés de cura.
Gestió del Temps

Dirigit a: Qualsevol treballador, comandament intermedi o directiu

Desenvolupar en els treballadors i directius que exerceixen les seues funcions i tasques en llocs de treball, quasi sempre d’atenció al públic, les actituds i habilitats necessàries, per mitjà de tècniques i eines aplicades, per a gestionar millor el temps durant la jornada laboral, augmentant la productivitat esperada i una millor atenció als. clients
Gestió de Prioritats

Dirigit a: Qualsevol treballador, comandament intermedi o directiu

Desenvolupar en els treballadors i directius que exerceixen les seues funcions i tasques en llocs de treball, quasi sempre d’atenció al públic, les actituds i habilitats necessàries, per mitjà de tècniques i eines aplicades, per a gestionar millor les prioritats durant la jornada laboral, augmentant la productivitat esperada i una millor atenció als clients
Estrès i Burnout

Dirigit a: Qualsevol treballador, comandament intermedi o directiu

Desenvolupar en professionals d’atenció al públic, les actituds i habilitats necessàries, per mitjà de tècniques i eines aplicades, per a gestionar millor l’estrès laboral durant la jornada laboral o en situacions puntuals concretes, augmentant la productivitat esperada i una millor atenció als clients
Organització, Gestió i direcció de Recursos Humans

Dirigit a: Directius, supervisors i capdavanters d’equip

Ser capaços de desenvolupar personal i professionalment les habilitats i competències directives i de gestió que els permeten augmentar el seu nivell de salut, benestar tant personal com a professional dels treballadors i de la organització
Gestió per a Associacions sense Ànim de Lucre: Gestió de Recursos Humans

Dirigit a: Directius, supervisors i capdavanters d’equip

Ser capaços de desenvolupar personal i professionalment les habilitats i competències directives i de gestió que els permeten augmentar el seu nivell de salut, benestar tant personal com a professional dels treballadors i de l’organització sense ànim de lucre en la qual treballen tant amb personal emprat com amb voluntaris
Habilitats Socials i de Comunicació

Dirigit a: Qualsevol treballador, comandament intermedi o directiu

Desenvolupar en els treballadors i directius que exerceixen les seues funcions i tasques en llocs de treball, quasi sempre d’atenció al públic, les actituds i habilitats necessàries, per mitjà de tècniques i eines aplicades, per a relacionar-se millor tant amb companys com a clients durant la jornada laboral, augmentant la productivitat esperada i una millor atenció als clients tant interns com externs
Clima Organizacional

Dirigit a: Directius, supervisors i capdavanters d’equip

Analitzar i desenvolupar les competències necessàries en directius, supervisors i capdavanters d’equip per a identificar i millorar el clima d’una organitz
2 juny 2016