Formació

omini_bacelor

FORMACIÓ

OBJECTIUS

 
Màster Oficial Universitari en Gestió de Recursos Humans, Treball i Organitzacions

(60 cr. ECTS)

Dirigit a: Llicenciats, Diplomats i Professionals.

Landing Page del Máster:
http://masterrecursoshumanos.edu.umh.es/

Pàgina web pròpia del Màster:
http://nuevo-master-rrhh-umh.thc-consulting.com/

Pàgina web del Màster en la UMH:
http://www.umh.es/contenido/Estudiantes/:tit_m_202/datos_es.html

– Descriure, avaluar, diagnosticar, explicar i interpretar els principals fenòmens i processos psicosocials en les àrees del treball, les organitzacions i els recursos humans

– Planificar, implementar, *monitorizar i valorar els canvis i intervencions amb la finalitat de millorar les conductes, les situacions i els processos psicosocials en les àrees del treball, les organitzacions i els recursos humans.

– Dissenyar, a nivell bàsic, nous models, estratègies, mètodes i eines amb la finalitat de millorar les conductes, les situacions i els processos psicosocials en les àrees del treball, les organitzacions i els recursos humans.

– Dur a terme un projecte de recerca i col·laborar en el desenvolupament de noves metodologies i eines per a la intervenció o adaptar les existents de manera que complisquen els requisits i estàndards del model científic-professional.

Possibilitat de cursar una Doble Titulació entre:

logoumhredondocopia10 Màster Oficial Universitari en Gestió de Recursos Humans, Treball i Organitzacions  

Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH)

 I

UniPA-logoMàster en Psicologia Social del Treball i de les Organitzacions

Universitat de Palermo – UNIPA (Italia)

 Magíster en Psicología Social

Universitat de Talca – UTALCA (Chile)

KL LogoMaster en Psicología del Consumidor

Universitat Konrad Lorenz de Bogotá – KL (Colombia)

Máster en Gestió de Recursos Humans, Treball i Organitzacions

8 novembre 2018