General

Frasi-simpatiche-su-festa-dei-lavoratoriEnciclopèdia de Salut i seguretat en el treball
www.ucm.es/info/seas/estres_lab/enciclo/indice_gral.htm

Notes Tècniques de Prevenció del *INSHT
www.ucm.es/info/seas/estres_lab/index.htm

Revestisca “Prevención, Trabajo y Salud”
www.insht.es/sst

 Psicologia de la Salut
www.psiquiatria.com

Psicologia de la Salut Laboral
www.uv.es/seguridadlaboral

Prevention World. La Prevenció de Riscos Laborals en la Xarxa
www.prevention-world.com/

Llei de Prevenció de Riscos Laborals
www.mtas.es/insht/legislation/L/lprl.htm

Reglament dels Serveis de Prevenció i Modificació Posterior
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=ffe469d0d3819110VgnVCM1000000705350aRCRD&vgnextchannel=cfc0c465c5f13110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD

RGOWORLD, Ergonomia i Factors Psicosocials
www.interface-analysis.com/ergoworld/

Universitat Jaime I. Grup de Psicosociología. WONT
www.wont.uji.es

Associació de Mútues d’Accidents de Treball
www.amat.es

ASEPEYO
www.asepeyo.es

AENOR
www.aenor.es

Associació catalana de tècnics en prevenció de riscs laborals
http://www.actprl.com/

Associació per a la Prevenció d’Accidents (APA)
www.apa.es

British Occupational Hygiene Society 
www.bohs.org

Fundació per a la Prevenció de Riscos 
http://www.funprl.es/

FREMAP
www.fremap.es

FIMAC
www.fimac.net

Head Training Consultors S.L.
http://www.headtraining.com/

ISTAS – Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut
www.istas.ccoo.es

Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
http://www.insht.es

Institut de Seguretat i Salut Laboral de Múrcia
www.carm.es/issl/

Institut De La Rioja de Salut Laboral
www.larioja.org/irsal/

Institut Basc de Seguretat i Salut Laborals 
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-osalan/es/

IBERMUTUAMUR
www.ibermutuamur.es

Institut Nacional Francès de Recerca i Seguretat
www.inrs.fr

Institut Nacional Americà de Seguretat i Higiene (EUA)
www.cdc.gov./niosh/homepage.html

Mútua Balear
www.mutuabalear.es

Mútua Intercomarcal
www.mutua-intercomarcal.com

Mútua La Fraternitat
www.fraternidad.com

17 febrer 2015