Investigadors

Aquest text ha sigut traduït utilitzant un motor de traducció automàtica.

Ángel Solanes Puchol

Doctor en Psicologia per la Universitat de València i Professor Titular d’Escola Universitària en el Departament de Psicologia de la Salut de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, imparteix la seva docència en l’àmbit de la Psicologia del Treball i de les Organitzacions, a la Facultat de Ciències Sociosanitàries d’aquesta Universitat. Va ser professor a la Universitat de València i la Universitat Castella-la Manxa. Experiència laboral com Psicòleg Social i del Treball i de les Organitzacions. La seva principal activitat investigadora se centra en les àrees de Psicosociologia de la Prevenció de Riscos Laborals, Recursos Humans i Noves Tecnologies. Director de projectes d’investigació subvencionats sobre salut ocupacional, psicosociologia de la prevenció de riscos laboral i Recursos Humans. Autor de nombroses publicacions científiques (llibres, capítols de llibre i articles), ha impartit nombrosos cursos i seminaris en aquesta matèria en entitats públiques i privades, participant com a ponent convidat en diversos congressos, jornades i simposis nacionals i internacionals en aquest camp. Des de 2008 és director del Màster Oficial en Gestió de Recursos Humans, Treball i Organitzacions.
E-Mail: angel.solanes@umh.es / angel.solanes@goumh.es

Beatriz Martín del Río

Doctora en Psicologia per la Universitat de València, va iniciar allí la seva experiència professional en el Departament de Psicologia Bàsica. Actualment és Professora Titular d’Universitat en el Departament de Psicologia de la Salut de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, impartint la seva docència en l’àmbit de la Psicologia Bàsica a la Facultat de Ciències Sociosanitàries d’aquesta Universitat tant en grau com en doctorat i màster. És membre de la Societat Espanyola d’Història de la Psicologia i de la Societat per a l’Estudi de la motivació i l’Emoció. Compta amb nombroses publicacions científica (llibres, capítols de llibre i articles), així com presentacions en congressos sobre història de la psicologia, psicologia de les addiccions, psicologia del trànsit i la seguretat viària, i salut ocupacional. També ha estat directora i investigadora en diversos projectes d’investigació subvencionats sobre salut ocupacional i psicosociologia de la prevenció de riscos laborals.
E-Mail: bmartin@umh.es

Fermín Martínez Zaragozá

Doctor en Psicologia per la Universitat de Múrcia, va començar la seva trajectòria docent com a professor associat en aquesta Universitat i com a Professor-Tutor a la UNED. Ha exercit tasques professionals en el camp de la clínica, l’orientació vocacional i professional, i la discapacitat. Actualment és Professor Contractat. Doctor en la Universitat Miguel Hernández d’Elx en l’àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic, desenvolupant tasques docents tant en grau, màster com doctorat. Desenvolupa línies d’investigació relacionades amb la creativitat, la discapacitat intel·lectual i la psicologia de la salut, especialment en els professionals de la salut, a les quals ha contribuït a través d’algunes publicacions.
E-Mail: f.martinez@umh.es / f.martinez@goumh.es

Gemma Benavides Gil

Gemma És doctora en Psicologia per la Universitat de València, on va començar la seva trajectòria docent i investigadora com a becària d’investigació FPI i com a Professora Associada al Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. La seva formació és principalment clínica, havent cursat diversos màsters en Psicologia Clínica i Teràpia Familiar, i havent treballat com a terapeuta. Actualment és Professora Titular d’Universitat en el Departament de Psicologia de la Salut de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, impartint la seva docència en l’àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic. La seva trajectòria investigadora s’ha centrat en l’àmbit clínic i de la salut, en temàtiques com el joc terapèutic en nens amb càncer, hospitalització infantil, voluntariat d’acció social, psicologia clínica en adolescents i, en els últims anys, salut ocupacional.
E-Mail: gbenavides@umh.es / gbenavides@goumh.es

Rafael Lobato Cañon

Doctor en Medicina per la Universitat d’Alacant. Especialista en Medicina del Treball per l’escola professional de medicina del treball de la Universitat de Granada. Diplomat en valoració mèdica d’incapacitats per l’escola nacional de medicina del treball. És professor en la Universitat Miguel Hernández d’Elx.
Té àmplia experiència professional com a cap d’equip tècnic de patologia laboral en l’institut nacional de seguretat i higiene en el treball
Actualment és mèdic avaluador cap de la unitat mèdica de l’equip de valoració d’incapacitats de l’institut nacional de la seguretat social.
És Portaveu amb funcions de President del grup de treball sobre antropometría i biomecànica i membre del Subcomité d’Ergonomia de AENOR.
S’ha ocupat de l’adreça i desenvolupament d’estudis de recerca, assessorament i intervenció sobre Condicions de Treball, Ergonomia i Salut Laboral, i sobre detecció de Patologies Laborals. També ha dirigit i participat en grups de treball per al desenvolupament de metodologies i protocols per a l’abordatge mèdic dels accidents de treball, malalties professionals i reconeixements mèdics.
E-Mail: jlobato@umh.es

Raquel Costa Ferrer

Professora del Departament de Psicologia de la Salut de la Universitat Miguel Hernández, d’Elx. És llicenciada en Psicologia el 1996 i doctora en Psicologia el 2005 per la Universitat de València. Va obtenir una beca de formació de professorat universitari en l’àrea de Psicobiologia de la Universitat de València durant els anys 1997-2000, posteriorment ha treballat com a docent i investigadora la Universitat Miguel Hernández, des de 2000 fins a l’actualitat. La seva línia de recerca s’ha centrat en el camp de la psicobiologia de l’estrès, estudiant les conseqüències psicobiològiques de l’estrès sobre el benestar i la salut, tant en l’àmbit real com en investigació de laboratori.
E-Mail: r.costa@umh.es

Olga Pellicer Porcar

Doctora i llicenciada en psicologia. Diplomada en infermeria. Màster en neuropsicologia clínica. Màster en logopèdia. Màster en medicines alternatives. Té àmplia experiència professional en neuropsicologia clínica i com diplomada en infermeria. Ha estat becària de formació de personal investigador concedida pel MEC (1998- 2001) àrea de psicobiologia, becària de colaboració (1996-1997) en l’àrea de psicobiologia, i becària Intercampus a l’Institut de Genètica de Mar del Plata (Argentina) 1996. Ha estat guanyadora del premi nacional en els estudis de psicologia concedit pel MEC, del premi al rendiment acadèmic de llicenciatura, concedit per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, de la Generalitat, i del premi extraordinari de llicenciatura concedit el curs acadèmic 1996/1997. La seva principal activitat investigadora se centra en l’àrea de la Psicobiologia de l’Estrès i Salut, les queixes subjectives de memòria, deteriorament cognitiu lleu i demències i els efectes de la testosterona prenatal.
E-Mail: pellicerporcarolga@gmail.com

Eva María León Zarceño

Llicenciada en Psicologia i doctora en Psicologia el 2008 per la Universitat de València. Ha cursat el Màster en Psicologia de l’esport i l’activitat física així com postgraus d’especialista en Trastorns de la Conducta Alimentària i en Trastorns Emocionals. Treballa com a docent i investigadora la Universitat Miguel Hernández, des de 2005 fins a l’actualitat. La seva línia de recerca s’ha centrat en l’estudi de les relacions entre psicologia, exercici físic i salut, així com en els efectes psicològics de l’activitat física sobre el benestar dels participants. En 2014 ha obtingut el premi al Talent Docent en Ciències de la Salut per la Universitat Miguel Hernández d’Elx. És subdirectora del Màster Oficial en Gestió de Recursos Humans, Treball i Organitzacions des de 2010 a l’actualitat.
E-Mail: eleon@umh.es

María Cristina Gómez García

get_foto (3) Llicenciada en Psicologia, Acreditada amb la Suficiència Investigadora, Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica, Psicòloga Especialista en Psicoteràpia, Màster en Psicologia Clínica Conductual, Diploma d’Especialista en Gestió de Serveis Socials.Des de 1992 exerceix aquesta professió amb una àmplia experiència en la direcció i gestió de centres sociosanitaris, de departament de qualitat; experiència com a Consultora en Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social; experiència com avaluadora d’aptituds en processos selectius. Més de vint anys d’experiència en l’Avaluació i Teràpia Cognitiu Conductual de trastorns en adults. Actualment, treballa com a Psicòloga d’Ibermutuamur, és Psicòloga Clínica en pràctica privada i Professora Associada de la Universitat Miguel Hernández. També imparteix docència en màsters i cursos, impartint mòduls sobre psicologia clínica i salut, consultoria organitzacional, gestió de recursos humans i prevenció / tractament de trastorns derivats de riscos psicosocials en el treball. Publicació d’articles, capítols de llibres i comunicacions en jornades professionals.
E-Mail: mgomez@umh.es

Francisco Hernández Rodríguez

Grau en Enginyeria per la Universitat de León. Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat de Granada. Màster en Prevenció de Riscos Laborals amb les especialitats de Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia i *Psicosociología Aplicada. Des de l’any 2010 Tècnic Superior de Prevenció en l’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, on ocupa l’especialitat d’Ergonomia i *Psicosociología Aplicada. Coordina la formació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals en la *UMH, així com el Servei de Vigilància de la Salut en aquesta mateixa Universitat. El seu interès científic se centra en l’àmbit de la Psicologia Laboral i de les Organitzacions.
E-Mail: f.hernandez@umh.es

Col·laboradors externs

Miguel Ángel Serrano Rosa

miguel Es va llicenciar (1996) i doctorar (2006) en Psicologia, i després de passar un període de 7 anys per la Universitat Miguel Hernández d’Elx (2003-2009), actualment és Professor Titular al Departament de Psicobiologia de la Universitat de València. Actualment, imparteix docència relacionada amb la salut ocupacional en aquesta Universitat (Psicobiologia de l’estrès en l’itinerari de Treball i Organitzacions) i en el màster de Recursos Humans de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. La seva investigació en els últims anys està relacionada amb l’estrès laboral i les seves conseqüències en la salut psicobiològica, havent publicat diversos articles relacionats amb la temàtica. També és tècnic superior en prevenció de riscos laborals (especialitats Ergonomia i Psicosociologia, Higiene Industrial i Seguretat Laboral) per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.
E-Mail: m.angel.serrano@uv.es

Manuela Macajone

Grau en Psicologia, Màster en Psicologia Social de Treball i Organitzacions. Va cursar els seus estudis universitaris a la Universitat de Palerm (Itàlia), on va col·laborar activament amb el Centre d’Orientació i Tutoria (COT) en orientació acadèmica i professional i en l’àmbit de Counseling Psicològic tant individual com grupal. És membre de la Creu Roja Italiana, amb qui col·labora en el camp de la salut, psicosocial i de les emergències psicològiques. El seu interès científic se centra en l’àmbit de la Psicologia de la Salut, Psicologia del Treball i les Organitzacions, la gestió dels Recursos Humans en les organitzacions sense ànim de lucre i en el camp de la teràpia psico-motriu amb animals. Actualment col·labora amb el Màster de Recursos Humans de la Universitat Miguel Hernández.
E-Mail: manuela.macajone@gmail.com / manuela.macajone@goumh.umh.es
8 novembre 2018