Presentació

logo ciao

El Grup de Recerca Salut Ocupacional (Salud-O), reuneix a un grup interdisciplinari de professors universitaris, joves investigadors, doctorands i professionals de la psicologia, interessats en l’estudi científic dels processos psicològics en el camp de salut ocupacional i l’impacte d’aquests processos en els treballadors, els grups, les organitzacions i la societat en la qual es troben immersos. El grup de recerca denominat Salud-O, Psicologia de la Salut Ocupacional, actualment està compost per professors investigadors de les àrees de Psicologia Bàsica, Personalitat Avaluació i Tractament Psicològic, Psicobiologia, i Psicologia Social del Departament de Psicologia de la Salut de la Universitat Miguel Hernández i del Departament de Psicobiologia de la Universitat de València.

Els primers treballs conjunts dels esmentats investigadors i la trajectòria temàtica en les seues línies de recerca convergeixen en un punt comú de recerca: la Salut Ocupacional.

Des de l’any 2003 comencen a desenvolupar els seus primers treballs conjunts en l’esmentada línia de treball. Però és a la fi de 2004 quan es constitueixen com a grup de recerca sol·licitant els primers projectes comuns de recerca. Posteriorment, l’any 2005 el grup s’ofereix en la OTRI (Oficina de Transferència Tecnològica i Recerca) de la Universitat Miguel Hernández.

Des dels primers anys van desenvolupar activitats de recerca en la línia general d’actuació del grup, Salut Ocupacional, encara que al llarg del temps també es van obrir diversos camps més específics com:

  • Psicosociologia de la Prevenció de Riscos Laborals
  • Recursos Humans
  • Noves Tecnologies
  • Recerca Documental
  • Psicologia de la Salut

És l’any 2007 quan comencen a succeir-se diverses col·laboracions en projectes i recerques conjuntes amb un altre grup d’investigadors als quals inicialment van constituir el grup, la qual cosa comporta al fet que l’any 2010, s’incorporen al grup com a nous membres. Així doncs, el grup Salud-O amplia la seua oferta de recerca amb les següents línies:

  • Estrès en professionals sanitaris
  • Ergonomia de la Prevenció de Riscos Laborals
  • Psicobiologia de la Salut Laboral

En el desenvolupament de totes les nostres accions, tant de recerca com a acadèmiques, d’assessorament i consultoria o de difusió, el Grup de Recerca de Salut Ocupacional (Salud-O) actuarà conforme als principis i valors declarats en les cartes de Constitució tant de les Nacions Unides com de la UNESCO i, igualment, de la Carta Europea de Drets Fonamentals i de la Constitució Espanyola, tractant de promoure de forma específica la salut ocupacional, és a dir, la salut dels treballadors i de les organitzacions en el context en el qual desenvolupen la seua activitat.

24 setembre 2019